• Registrer produkt

Garanti

Stol trygt på, at dine Sealy-produkter holder i mange år fremover. For en sikkerheds skyld er alle Sealys produkter dækket af en garanti, og vi håber, at følgende retningslinjer for vores garanti vil give dig ro i sindet.

Bemærk, at de anførte garantioplysninger kun er til information og ikke er at betragte som et købsbevis. Garantien gælder kun, hvis produktet er købt gennem en autoriseret Sealy-forhandler.

Hvis onlineformularen er korrekt udfyldt og indsendt, gælder garantien i:
- 10 år for madras og underseng
- 3 år for hovedpuder
- 2 år for sengebunde
- 2 år for andet tilbehør (sengebunde, lagner og ben)
BEMÆRK: Produktetiketten SKAL bibeholdes på produktet, for at garantien dækker.

Hvor længe gælder den begrænsede garanti?
Hvad dækker den begrænsede garanti?
Hvad DÆKKES IKKE af den begrænsede garanti?
Brandsikkerhed
Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår et problem?
For at den begrænsede garanti skal dække, SKAL DU:
Hvad gør Sealy, hvis der opstår et problem?
Eneste retsmiddel/andre garantibegrænsninger
Produktpleje
Garantiens tidsplan
Garanti på sengebunde

Hvor længe gælder garantien? tilbage til toppen
Dækningen begynder på købsdatoen som anført i betingelserne herunder. Hvis Sealy reparerer eller udskifter dit produkt, løber garantien videre fra den oprindelige købsdato.

Hvad dækker garantien? tilbage til toppen
Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet og dækker kun fabriksfejl, såfremt sættet udelukkende udsættes for korrekt håndtering og normal brug.
Husk, at det er normalt at kunne se fordybninger efter kroppen i nye madrasser, hvilket blot viser, at polstringslagene følger din krops konturer.

Hvad DÆKKES IKKE af garantien? tilbage til toppen
Garantien dækker IKKE: Madrastekstil, komfortpræferencer, sengehøjde, spildte væsker, brandskader, bøjning eller skader på madras eller underseng, som skyldes misbrug eller unormal anvendelse, skader pga. forkert underseng, anvendt sengetøj, sengetøj solgt "som beset", gulvmodeller, skader pga. forkerte sengerammer samt omkostninger forbundet med transport, inspektion eller bortskaffelse af produkterne. Desuden er normale kropsfordybninger eller nedsynkning (ikke forbundet med undersengens nedsynkning) på mindre end 4 cm IKKE DÆKKET. Såfremt det fastslås, at en fordybning skyldes misbrug, mishandling eller andre faktorer end en produktfejl, så dækker denne garanti ikke problemet. Ethvert produkt, som er i urimeligt uhygiejnisk tilstand, dvs. at produktet er så tilsvinet, at 1) en inspektør ikke kan foretage en ordentlig inspektion af produktets tilstand uden at blive udsat for potentielt farlige kropsvæsker, blodbårne patogener eller andre stoffer, som kan forårsage alvorlige skader, eller 2) andet tyder på, at produktet har været udsat for misbrug langt ud over normal slitage, ER IKKE DÆKKET af garantien.

Brandsikkerhed. tilbage til toppen
Dette produkt overholder standarderne for brandhæmning, Sovesættets flammehæmning kan dog blive alvorligt svækket, hvis noget af følgende sker: Yderbetrækket på madrassen eller undersengen er beskadiget, iturevet eller punkteret, madrassens bærestropper er revet af madrassiden, madrassen er misbrugt, generel mishandling af sættet, behandling med en ikke-godkendt pletfjerner eller lignende efter købet. Dit sovesæt hæmmer åben ild, men er ikke brandsikkert, og derfor er det vigtigt at holde åben ild eller enhver form for antændende eller varmegenererende udstyr (f.eks halogenlamper, stearinlys, varmeapparater, slidte elledninger osv.) på god afstand fra sovesættet og uden for børns rækkevidde. RYG ALDRIG I SENGEN.

Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår et problem? tilbage til toppen
Kontakt først den butik, hvor du købte din madras eller din underseng. Hvis du ikke kan komme i kontakt med butikken, eller hvis du er flyttet, skal du kontakte en anden autoriseret Sealy-forhandler.

For at den begrænsede garanti skal dække, skal du: tilbage til toppen
1) Være den oprindelige køber og have købt produktet hos en autoriseret forhandler, 2) kunne fremvise en kopi af den originale butikskvittering eller anden dokumentation for købsdato, forhandler og købspris samt 3) sikre, at produktet stadig har den originale produktetiket.

Hvad gør Sealy, hvis der opstår et problem? tilbage til toppen
Såfremt du har et erstatningskrav, før den begrænsede garantiperiode udløber, som skyldes en defekt, som denne garanti dækker, vil Sealy efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt inden for en rimelig periode i dit hjemland til faste takster minus transport- og inspektionsomkostninger.
Sealy forbeholder sig ret til at udskifte det fejlbehæftede produkt med et produkt af tilsvarende eller højere værdi, og der gives ingen garanti for, at du får et produkt, som nøjagtigt tilsvarer din nuværende madras og/eller underseng.

Eneste retsmiddel/andre garantibegrænsninger tilbage til toppen
ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI PÅ DETTE PRODUKT, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, MÅ IKKE VARE LÆNGERE END DENNE BEGRÆNSEDE GARANTIS TERMIN, SOM BEGYNDER PÅ FORBRUGERENS KØBSDATO. DENNE GARANTIS VILKÅR SKAL VÆRE FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL, SÅFREMT ET PRODUKT SVIGTER I LØBET AF GARANTIPERIODEN. VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, SOM SKYLDES ANVENDELSEN AF DETTE PRODUKT ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE PRODUKTET ELLER OVERTRÆDELSE AF DENNE ELLER NOGEN ANDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI.
Denne garanti gælder kun i købslandet, og den giver dig specifikke juridiske rettigheder, som kan adskille sig fra eller variere fra land til land, og den påvirker ikke dine lovpligtige rettigheder.

Produktpleje tilbage til toppen
(du kan finde specifikke plejeanvisninger på de enkelte produktsider)
OVERORDNEDE PLEJEANVISNINGER FOR MADRASSER:

• Bær madrassen fladt på siden, det gør det nemmere at håndtere den og forebygger skader.

• Hold madrassen hygiejnisk ren ved at bruge madrasovertræk, især hvis sengen anvendes af børn.

• Undgå følgende: UNDLAD at bøje, stå på, hoppe på, anvende rensekemikalier eller tillade nogen form for væske på madrassen. Placer ikke en plade mellem madrassen og undersengen. Ødelæg IKKE produktetiketten, da den SKAL bibeholdes, for at garantien dækker.

Når du modtager din madras, skal du give den tid til at lufte, når du har taget den ud af plastemballagen, så forsvinder lugten af ny madras hurtigt. Brug en god sengeramme med midterstøtte for at sikre, at din garanti bliver ved med at gælde.

• Vend ikke madrassen om. En Sealy-madras har kun komfortlag på den ene side. Den skal dog af og til roteres for at mindske kroppens aftryk i de polstrede lag.

• Man kan altid komme til at spilde, men forsøg at undgå vand og andre væsker på madrassen. Vi anbefaler, at du bruger et madrasovertræk og støvsuger din Sealy-madras, så den bliver ved med at være ren og pæn. Brug lidt mild sæbe og koldt vand til at fjerne pletter. Madrassen og undersengen må ikke gennemblødes med nogen form for kemiske rensevæsker, da de kan forringe sengens komfort og beskadige materialerne i polstringen.

Garantiens tidsplan tilbage til toppen
Garantien gælder fra købsdatoen. Din købsdato er den dato, som er anført på købskvitteringen. Såfremt det købte produkt ikke føres længere, har Sealy ret til efter eget skøn at fastsætte butiksprisen for en tilsvarende model, som så vil blive brugt til at afgøre, hvad en reparation eller udskiftning koster.

Garanti på sengebunde tilbage til toppen
2 år mod materiale- og konstruktionsdefekter på sengebunde og -rammer (inklusive motordrevne dele)