• Terms & Conditions

BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDE

Betingelser for brug af hjemmeside. Disse betingelser for brug af hjemmeside blev sidst ajourført den 20. juni 2014. VIGTIGT: Læs disse betingelser for brug af hjemmeside omhyggeligt. De udgør en retsligt bindende aftale mellem Dem og os. Undlad venligst at gå ind på eller bruge denne hjemmeside eller afgive ordrer gennem denne hjemmeside eller telefonisk, hvis De ikke er enig i disse betingelser for brug af hjemmeside.


Definerede termer:

“Udbyder” - Betyder Tempur Sealy Danmark A/S, et selskab registreret i [Danmark], hvis registreringsnummer er CVR: 25612620 og hvis registrerede sæde er beliggende [Vestergade 11, 5000 Odense C].

“Hjemmeside” - Betyder dk.stearnsandfoste.com og/eller efterfølgende hjemmeside

“os”, “vores”, “vi” - Refererer til Udbyder

“Indhold” - Refererer til sektion 2.1 nedenfor

1. Indledning
1.1 Disse betingelser for brug af hjemmeside gælder for Deres adgang til og brug af hjemmesiden. Hvis De: klikker på knappen” Jeg accepterer” på hjemmesiden for at acceptere disse betingelser for brug af hjemmeside og vores privatlivspolitik; går ind på eller anvender hjemmesiden; og/eller bekræfter med e-mail, brev eller telefonisk, at De accepterer disse betingelser for brug af hjemmeside, og vores privatlivspolitik, accepterer De at være bundet af disse betingelser for brug af hjemmeside og vores privatlivspolitik og indgår en aftale med udbyder. Hvis De ikke accepterer disse betingelser for brug af hjemmeside og/eller privatlivspolitikken, skal De ikke klikke ”Jeg accepterer” eller gå ind på eller anvende hjemmesiden.

1.2 Vi kan ændre disse betingelser for brug af hjemmeside og/eller privatlivspolitikken når som helst, og vi offentliggør i givet fald den ændrede udgave på hjemmesiden og vil i alle tilfælde træde i kraft fra en sådan offentliggørelse. De bør af og til tjekke hjemmesiden for at gennemse de nuværende betingelser for brug af hjemmeside og/eller privatlivspolitikken.

1.3 Såfremt der opstår konflikt mellem disse betingelser for brug af hjemmeside og privatlivspolitikken eller andre politikker, retningslinjer, regler og/eller andre vilkår og -betingelser, har nærværende betingelser for brug af hjemmeside forrang i forhold til en sådan konflikt.

2. Licens
2.1 Forudsat at De accepterer disse betingelser for brug af hjemmeside, giver vi og/eller vores licensgivere Dem ret til at få adgang til at se det indhold og oplysninger, der gives eller stilles til rådighed på eller gennem hjemmesiden, herunder, uden begrænsning, tekst, billeder og videoer (“indholdet”), udelukkende til Deres personlige og ikke-kommercielle brug, medmindre det er skriftligt aftalt mellem Dem og os.

2.2 Med forbehold for Deres præceptive rettigheder, må De ikke uden vores forudgående, skriftlige, udtrykkelige tilladelse på nogen måde udskrive, downloade, kopiere, gengive, give i underlicens, genudgive, distribuere, videresende, offentligt udføre, fremvise eller stille til rådighed, ændre, tilpasse, gribe ind i, skabe afledte arbejder af eller efterligne indhold eller gøre andet med dette indhold, som ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse betingelser for brug af hjemmeside. Med forbehold af de ovenstående overordnede regler bør De downloade og/eller udskrive og beholde en aktuel kopi af disse betingelser for brug af hjemmeside til Deres egne optegnelser.

2.3 Alle immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder i indholdet ejes af os eller vores licensgivere. De accepterer og anerkender: at De ikke får ejendomsrettigheder over indholdet; og at ændring af indhold eller anvendelse af indhold til andre formål end det i henhold til disse betingelser for brug af hjemmeside udtrykkeligt tilladte kan udgøre en tilsidesættelse af vores eller andres ophavsrettigheder, eller andre enerettigheder.

2.4 Rettigheder, der ikke gives udtrykkeligt i disse betingelser for brug af hjemmeside, forbeholdes.

2.5 Vi accepterer ikke eller tager hensyn til andet kreativt materiale, ideer eller forslag end dem, vi konkret anmoder om. Dette sker for at undgå misforståelser, hvis Deres idéer ligner dem, vi har udviklet uafhængigt af Dem. Hvis De med e-mail eller på anden måde sender os meddelelser eller materiale, vil De anses for at have givet os og vores associerede selskaber en evig, verdensomspændende, licensafgiftsfri, uigenkaldelig licens til at anvende sådanne meddelelser eller materiale, som vi anser dem egnede til, herunder ved at give underlicenser til tredjemand. De accepterer, at vi og vores associerede selskaber frit kan benytte ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som er indeholdt i meddelelser eller materiale, De sender til os, til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke udelukkende udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der benytter sådanne oplysninger.

3. Adgang til tjenester
3.1 Selvom vi tilsigter, at der normalt er adgang til hjemmesiden 24 timer i døgnet, kan adgangen til hjemmesiden midlertidig, og uden forudgående meddelelse, afbrydes af årsager efter vores skøn, herunder uden begrænsning i tilfælde af systemfejl, -vedligeholdelse eller -reparation eller af årsager, vi ikke kan kontrollere. Vi er ikke i forhold til Dem eller tredjemand ansvarlige for, at hjemmesiden af en eller anden årsag er utilgængelig på et tidspunkt eller i en periode.

3.2 Vi forbeholder os ret til midlertidigt eller varigt at ændre eller fjerne hjemmesiden (eller en del af den) med eller uden forudgående meddelelse, og vi er i forhold til Dem eller tredjemand ikke ansvarlige for en sådan ændring eller fjernelse.

4. Adfærd
4.1 De accepterer, at De ikke vil anvende hjemmesiden til at offentliggøre eller udsende nogen form for materiale, der er: ulovligt, skadeligt, truende, fornærmelig, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, i strid med vores og/eller tredjemands rettigheder og/eller racistisk, etnisk eller på anden måde forkasteligt.

4.2 De accepterer, at De ikke vil:
4.2.1 Uploade eller forsøge på at uploade eller på anden måde tilsende os filer, som indeholder vira, "trojanske heste", orme, cancelbots, ødelagte filer og andre lignende ødelæggende funktioner til hjemmesiden eller på anden måde skade, slå fra eller svække hjemmesidens virkning eller vores forretning eller forsøge at gøre således; eller

4.2.2 På nogen måde, herunder ved at hacke, spoofing eller ved at omgå eller forsøge at omgå eller nedbryde firewalls eller andre teknologiske eller andre beskyttelser eller sikkerhedsforanstaltninger, få eller forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden, netværk, der er forbundet med hjemmesiden, eller noget indhold.

4.3 Vi skal samarbejde fuldt ud med retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder os om eller tilpligter os at afsløre identiteten på eller lokalisere nogen, der er mistænkt for en lovovertrædelse i forbindelse med anvendelsen af hjemmesiden.

5. Kundeoplysninger
5.1 De er ansvarlig for, at de personlige oplysninger, De giver os, er præcise og fuldstændige, og De garanterer, at sådanne oplysninger på alle måder er præcise og fuldstændige. De accepterer at meddele os ændringer af sådanne oplysninger, som De kan få adgang til og opdatere ved at bruge Deres konto.

6. Deres konto og kodeord
6.1 For at få adgang til visse funktioner på hjemmesiden og/eller (hvis muligt) afgive en ordre anmodes De om at registrere Dem hos os og oprette en konto. For at gøre dette skal De: oprette et kodeord, give os visse personlige oplysninger, herunder Deres navn og e-mailadresse og andre detaljer (f.eks. Deres postnummer), som vi kan anmode om som led i registreringen, og acceptere, at Deres personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Som bemærket ovenfor skal De ikke anvende denne hjemmeside eller oprette en konto hos os, hvis De ikke er enig i betingelser og vilkårene i vores privatlivspolitik.
6.2 De er ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af Deres kodeord og andre log-in-oplysninger om Deres konto. De accepterer ansvaret for alle aktiviteter, som forekommer på og ved brug af Deres konto. Hvis De på nogen måde mistænker, at andre har fået kendskab til Deres kodeord, og/eller at Deres konto er blevet brugt eller sandsynligvis vil blive brugt uden Deres tilladelse, skal De kontakte os øjeblikkeligt. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der følger af, at De ikke har beskyttet Deres kodeord og/eller andre log-in-oplysninger om deres konto.

7. Links til andre websider
7.1 Links til tredjemands hjemmesider sker udelukkende for Deres bekvemmelighed. Hvis De anvender sådanne links, forlader De hjemmesiden. Vi har ikke gennemset, kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for disse hjemmesider, deres indhold og tilgængelighed. Vi godkender ikke eller gør indsigelser mod sådanne hjemmesider, materiale på sådanne hjemmesider eller resultater opnået som følge af anvendelse af sådanne hjemmesider. Hvis De beslutter at gå ind på en tredjemands hjemmeside, som der er linket til fra hjemmesiden, gør De det helt på egen risiko. Disse hjemmesider kan have deres egne vilkår og -betingelser og privatlivspolitikker, som De bør gennemse, inden De anvender sådanne hjemmesider.

8. Ansvarsfraskrivelse
8.1 Selvom vi tilsigter, at oplysningerne på hjemmesiden er præcise, fuldstændige og ajourført, kan vi ikke garantere, at det er eller vil være tilfældet. Vi kan altid uden forudgående meddelelse ændre hjemmesiden og/eller de varer og/eller deres priser, som er beskrevet og tilgængelige på hjemmesiden.

8.2 Illustrationer, billeder, vægt, størrelse og beskrivelser på hjemmesiden skal forstås som en overordnet vejledning til vores varer. De anerkender og accepterer, at vi ikke lover, at vores varer er fuldstændig i overensstemmelse med sådan vejledning og uden nogen form for afvigelse. Selvom vi tilsigter, at vores vejledning hjælper og er præcis, er der mange faktorer, såsom mindre ændringer i lageret, igangværende produktudviklinger og endda Deres egen computer eller anden overvågningsteknologi, der betyder, at de egentlige varer kan afvige lidt fra illustrationer, billeder, vægt, størrelse og/eller beskrivelser på hjemmesiden.

9. Priser
9.1 Alle varer på hjemmesiden er inklusive moms. På hjemmesidens produktsider er varerne uden leveringsomkostninger.

9.2 Produkter og priser vist på hjemmesiden er til information og omfatter ikke et bindende tilbud fra udbyders side. Det står udbyderen frit for at acceptere (eller ikke acceptere) et tilbud fra en kunde der ønsker at købe et produkt vist på hjemmesiden.

10. Produktanvendelse
10.1 De accepterer kun at anvende produkterne til deres normale og anbefalede anvendelse og ikke at forandre eller ændre på produkterne.

10.2 De accepterer at følge producentens vejledning, som leveres med varen, og ikke at anvende varerne på en letsindig eller skødesløs måde.

11. Ansvar
11.1 Nedenstående betingelser for brug af hjemmeside udelukker eller begrænser ikke vores ansvar for:

11.1.1 Død eller personskade forårsaget af uagtsomhed;

11.1.2 Svig; eller

11.1.3 Ansvar efter den danske købelovs § 80, stk. 1 og/eller lovbestemt ansvar eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til gældende ret.

11.2 Med forbehold for Deres ufravigelige rettigheder tages følgende forbehold:

11.2.1 Hjemmesiden og indholdet fremlægges “som det er” uden nogen form for garanti;

11.2.2 Varerne er af tilfredsstillende kvalitet og egnede til det formål, de gøres tilgængelige for (dvs. ikke-kommerciel anvendelse i husholdningen, medmindre andet aftales mellem Dem og os); og

11.2.3 Vi udelukker alle andre udtrykkelige og implicitte fremstillinger, garantier, betingelser og andre vilkår med forbindelse til hjemmesiden, indholdet og varerne.

11.3 Med forbehold for Deres ufravigelige rettigheder skal vores totale ansvar, uanset om det følger af kontrakt, en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) eller af en tilsidesættelse af en lovbestemte forpligtelse eller på nogen anden måde for os, vores koncernselskaber og befuldmægtigede, bestyrelsesmedlemmer, ledere, ansatte, aktieholdere eller vores agenter eller nogen af dem for et hvilket som helst tab eller skade, De eller en tredjemand kan påføres i forbindelse med disse betingelser for brug af hjemmeside, være begrænset til det største af:

11.3.1 Det beløb, De har betalt for varen; og

11.4 Med forbehold for Deres ufravigelige rettigheder skal vi, vores koncernselskaber og de befuldmægtigede, bestyrelsesmedlemmer, ledere, ansatte, aktieholdere og agenter eller nogen af dem, uanset om det følger af kontrakt, en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) eller af en tilsidesættelse af en lovbestemt forpligtelse eller på anden måde i forbindelse med disse betingelser for brug af hjemmeside ikke være ansvarlige for:

11.4.1 Indirekte eller straffende tab eller skade samt følgetab og -skade;

11.4.2 Tab, der skyldes eller opstår i forbindelse med tab af indtægter, overskud, goodwill, data, kontrakter, valutaanvendelse eller afbrydelse af forretning;

11.4.3 Tab som følge af brug af websiden, herunder uden begrænsning i forbindelse med brug, manglende mulighed for at bruge eller resultaterne af at bruge hjemmesiden, hjemmesider forbundet med hjemmesiden eller materiale på sådanne hjemmesider, herunder, men ikke begrænset til tab eller skader som følge af vira, der kan påvirke Deres computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af Deres adgang til, anvendelse af eller søgning på hjemmesiden eller Deres downloading af materiale fra hjemmesiden eller hjemmesider forbundet med hjemmesiden;

11.4.4 Tab som følge af ikke at anvende varerne på normal og passende vis eller ved at ændre varerne, af ikke at følge vores og/eller producentens vejledning eller anvende varerne på letsindig eller skødesløs vis; og/eller

11.4.5 Som følge af ikke at opfylde en forpligtelse, som vi har over for Dem i henhold til disse betingelser for brug af hjemmeside, herunder uden begrænsning manglede levering eller forsinkelse i leveringen af varerne, der skyldes begivenheder eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning industrielle tvister, tekniske vanskeligheder, fejl eller forsinkelse i kommunikationsnetværk, terrorhandlinger eller strømafbrydelser.

12. Ugyldighed og fraskrivelse
12.1 Hvis en del af disse betingelser for brug af hjemmeside ikke kan håndhæves (herunder betingelser, hvori vi begrænser/udelukker vores ansvar over for Dem), påvirkes muligheden for at håndhæve andre dele af disse betingelser for brug af hjemmeside ikke.

12.2 Hvis De tilsidesætter disse betingelser for brug af hjemmeside, og vi ikke skrider til handling over for Dem, har vi stadig ret til at håndhæve vores rettigheder i forhold til Dem i forbindelse med denne tilsidesættelse, og til at anvende vores rettigheder i alle andre situationer, hvori De tilsidesætter disse betingelser for brug af hjemmeside.

13. Tredjemandsrettigheder
13.1 Med undtagelse af vores associerede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, ledere, ansatte eller repræsentanter har en person, som ikke er part i disse betingelser for brug af hjemmeside, ingen lovbestemt ret eller andre rettigheder til at håndhæve disse, for så vidt en sådan ret lovligt kan udelukkes.

14. Ophør og beståen
14.1 Begge parter kan med undtagelse af en ordre fra Dem, som vi har accepteret i henhold til bestemmelse 9, til enhver tid bringe en aftale i henhold til disse betingelser for brug af hjemmeside til ophør efter skriftlig meddelelse til den anden part.

14.2 Denne bestemmelse 22 og bestemmelse 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 25 består efter, at en aftale i henhold til disse betingelser for brug af hjemmeside er ophørt af en hvilken som helst årsag.

15. Overdragelse
15.1 Vi forbeholder os ret til at overdrage eller viderekontrahere nogle eller alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser for brug af hjemmeside. Disse betingelser for brug af hjemmeside er personlige for Dem, og De indgår dem for egen skyld og ikke for nogen tredjemand.

16. Lovvalg
16.1 Disse betingelser for brug af hjemmeside er omfattet af og skal fortolkes efter dansk ret. Forbrugere fratages dog ikke den beskyttelse, som tilkommer dem i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor forbrugerne har deres bopæl - dvs. Danmark.

17. Hele aftalen
17.1 Disse betingelser for brug af hjemmeside udgør sammen med privatlivspolitikken hele aftalen vedrørende Deres brug af hjemmesiden og Deres ordre gennem hjemmesiden af varer fra os, og erstatter tidligere aftaler mellem Dem og os vedrørende Deres brug af hjemmesiden og/eller Deres bestilling af denne vare.

17.2 Intet, som en salgsperson siger på vores vegne, kan forstås som en afvigelse af disse betingelser for brug af hjemmeside og/eller privatlivspolitikken eller som en godkendt erklæring om arten og kvaliteten af de varer, som vi udbyder til salg. Vi har med undtagelse af bedrag eller svigagtig fejlerklæring intet ansvar for en sådan erklæring.